Delivery_1.jpg

Leveringsvoorwaarden

Bestellingen die geleverd worden, dienen tezamen een minimum waarde van 250 € (RANDSTAD), 450 € (ANDERE BESTEMMINGEN) te hebben. In overige gevallen worden transportkosten berekend.

Producten met  een *  zijn alleen op bestelling leverbaar.

Levering geschiedt op basis van onderstaand schema.

Alle door Delicatezze d’Italia geleverde goederen blijven eigendom van Delicatezze d’ Italia tot het moment dat de volledige betaling is voldaan.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijke anders is overeengekomen, is Delicatezze d’Italia steeds gerechtigd alle prijsverhogingen onmiddellijk en tussentijds door te berekenen.

Onvoorziene prijswijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Betaling dient plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum.

De houdbaarheid van de geleverde goederen wordt gegarandeerd tot en met de datum van minimale houdbaarheid  zoals deze is aangegeven op de verpakking en mits de goederen op de vereiste manier zijn opgeslagen en op de juiste temperatuur zijn bewaard.

Klachten over kwaliteit van de goederen dienen binnen 48 uur na levering aan ons gemeld te worden.

Van klanten waarvan wij de sleutel hebben, die nooit een handtekening op de pakbon zetten geldt dat wanneer u uw bestelling ontvangt en diezelfde dag niet melden dat er iets niet klopt, gaan wij ervan uit dat alles goed is.

Voor schade aan of vermissing van goederen zijn wij slechts aansprakelijk indien deze schade of vermissing bij ontvangst is geconstateerd en is aangetekend op de pakbon.