Legal_1.jpg

BEDRIJFSINFORMATIE

Bedrijfsnaam: Delicatezze D'Italia B.V.

Statutaire zetel: Weser 5 - Den Haag (NL) - 2491 DG

BTW-nummer: NL815514104B01

Kamer van Koophandel: 27181841

PRIVACYVERKLARING DELICATEZZE D'ITALIA B.V.
Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)

Inleiding

Delicatezze d’Italia B.V. houd zich aan de privacywet en hier geven wij aan welke regels door ons worden gehandhaafd zodat u weet hoe gegevens op een veilige manier door ons worden behandeld en wat we er mee doen.

Voor eventuele vragen of voor meerdere informatie dan kunt u gerust contact opnemen met Delicatezze d’Italia B.V.

Wie is Delicatezze D'Italia B.V.?

Delicatezzeditalia.shop is de besloten vennootschap Delicatezze D'Italia B.V., kantoorhoudende te (2491DG) Den Haag aan Weser 5. Delicatezze D'Italia B.V. is de beheerder van uw persoonlijke gegevens. Delicatezze D'Italia B.V. heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld te bereiken via info@delicatezzeditalia.shop.

Hoe gebruikt Delicatezze D'Italia B.V. jouw gegevens?

Hieronder vindt u een overzicht van de doeleinden waarvoor Delicatezze D'Italia B.V. persoonsgegevens over u verwerkt. Er wordt altijd aangegeven welke gegevens Delicatezze D'Italia B.V. voor dat specifieke doel heeft gebruikt, wat de wettelijke basis is om die gegevens te mogen verwerken en hoe lang de gegevens door Delicatezze D'Italia B.V. worden bewaard. Om het overzichtelijk te houden hebben we alles gegroepeerd op type stroom.

Dienstverlening, klantenbeheer en financiële administratie

Doeleinde Beheer van bestellingen
Gegevens NAW-gegevens, Leveringadres, Factuuradres, E-mailadres, Telefoonnummer, Betalingsgegevens
Grondslag Uitvoering van de overeenkomst
Bewaartermijn Volgens de wettelijke bewaarplicht

Marketing

Doeleinde Nieuwsbrief
Gegevens E-mailadres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Direct na opzegging
Doeleinde Contactformulier
Gegevens E-mailadres
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Maximaal een jaar bewaard na beëindiging van u verzoek of relatie

Website

Doeleinde Website analytics
Gegevens E-mailadres, IP-adres, Naw-gegevens
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zo lang als noodzakelijk voor dit doeleinde
Doeleinde Account aanbieden
Gegevens Naw-gegevens, Telefoonnummer, E-mailadres, Ip-adres, Geboortedatum, Factuuradres, Betalingsgegevens, Geslacht
Grondslag Gerechtvaardigd belang
Betrokken belang Commercieel belang
Bewaartermijn Zolang u account actief blijft

Hoe verkrijgen wij jouw persoonsgegevens?

Delicatezze D'Italia B.V. heeft gegevens over jou in bezit, omdat jij die gegevens aan ons verstrekt hebt.

Wat zijn jouw rechten?

Onder de Europese Algemene Verordening Gegevensbescherming beschik je over een aantal rechten met betrekking tot jouw gegevens en de verwerking ervan:

Inzage

U kunt altijd uw eigen (persoonlijke) gegevens bekijken en indien nodig wijzigen in uw account. Als u de persoonlijke gegevens van Delicatezze D'Italia B.V. wilt bekijken die over u zijn vastgelegd, kunt u een beoordeling aanvragen.

Wijzigen

Als je veranderingen wilt aanbrengen in de persoonsgegevens die je hebt gezien naar aanleiding van een inzageverzoek en die je niet zelf in je account kan veranderen, kun je een verzoek hiertoe doen bij Delicatezze D'Italia B.V.. U kunt Delicatezze D'Italia B.V. verzoeken uw gegevens te wijzigen, corrigeren, aanvullen, verwijderen of blokkeren.

Beperken van de verwerking

U hebt ook het recht om, onder voorwaarden, de verwerking van Delicatezze D'Italia B.V. van uw persoonlijke gegevens te beperken.

Recht van bezwaar

Voor een verwerking op basis van het "gerechtvaardigde belang" van Delicatezze D'Italia B.V., hebt u het recht om, telkens wanneer een derde partij plaatsvindt, bezwaar te maken tegen die verwerking.

Gegevensoverdracht

Je hebt het recht jouw persoonsgegevens van Delicatezze D'Italia B.V. te verkrijgen. Delicatezze D'Italia B.V. zal deze verstrekken in een gestructureerde en gangbare vorm, die op eenvoudige wijze in andere gangbare digitale systemen te openen valt. Op deze manier kun je jouw gegevens ook bij een andere aanbieder onderbrengen.


In alle gevallen waarin de grondslag voor een bepaalde gegevensverwerking jouw toestemming is, heb je het recht die toestemming in te trekken. Dat heeft voor het verleden geen gevolgen, maar betekent wel dat wij die gegevens dan niet meer mogen verwerken. Het kan zijn dat Delicatezze D'Italia B.V. je daardoor bepaalde diensten niet meer kan leveren. Reactie door Delicatezze D'Italia B.V. Een verzoek kan verstuurd worden naar info@delicatezzeditalia.shop. Delicatezze D'Italia B.V. zal je verzoek zo snel mogelijk inwilligen en in elk geval niet later dan één (1) maand nadat Delicatezze D'Italia B.V. een dergelijk verzoek heeft ontvangen. Indien Delicatezze D'Italia B.V. je verzoek afwijst zullen wij in ons antwoord aangeven waarom het verzoek wordt afgewezen.

Ontvangers van de persoonsgegevens

De gegevens kunnen worden doorgegeven aan:

  • Verwerkers
  • Partijen die betrokken zijn bij de uitvoering of nakoming van een overeenkomst tussen jou en Delicatezze D'Italia B.V.
  • Externe adviseurs

Het kan zijn dat Delicatezze D'Italia B.V. verplicht is je gegevens te verstrekken aan een derde partij, bijvoorbeeld op grond van een wettelijke verplichting.

Doorgifte aan derde landen of internationale organisaties Om (bijvoorbeeld) technische en operationele redenen

Kan het nodig zijn dat jouw (persoons) gegevens worden doorgegeven aan Delicatezze D'Italia B.V. gelieerde ondernemingen buiten de Europese Economische Ruimte. Omdat de regelgeving op het gebied van de privacybescherming daar mogelijk niet eenzelfde bescherming biedt als binnen de Europese Economische Ruimte, zal Delicatezze D'Italia B.V. gebruik maken van het Privacy Shield of de EU Model Clauses om jouw privacy zoveel mogelijk te beschermen. Wanneer dat niet mogelijk is, zal Delicatezze D'Italia B.V. aan jou toestemming vragen om jouw (persoons) gegevens naar landen zonder passend beschermingsniveau door te gegeven. Deze toestemming kun je te allen tijde intrekken.

Uw rechten

  • U hebt het recht om u persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.
  • Heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een verzoek naar info@delicatezzeditalia.shop
  • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van u identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Delicatezze D'Italia B.V. zal zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging van communicatie door SSL-encryptie

  • Om u als klant te beschermen, gebruikt Delicatezze D'Italia B.V. veilige coderingstechnologieën. Met SSL (Secure Socket Layer) worden uw persoonlijke gegevens versleuteld (voor derden niet zichtbaar) op onze site gebruikt. Zo kunt u er zeker van zijn, dat uw gegevens alleen voor u en onze server zichtbaar zullen zijn.
  • Bij alle onderdelen van onze site waar uw gegevens gebruikt worden, zoals bij het invullen van het contactformulier, gebruiken wij SSL-encryptie. U kunt dit heel gemakkelijk controleren en herkennen. Wanneer u op een versleuteld gedeelte van onze site bent, zie u een slotsymbool rechtsonder in uw browser verschijnen. Daarnaast verandert ook de URL van http:// in https:// wat ook aangeeft dat de pagina beveiligd is.

Kan dit Privacy Statement worden gewijzigd?

Dit Privacy Statement kan worden gewijzigd. Wij adviseren je daarom regelmatig het Privacy Statement na te lezen op eventuele wijzigingen.

Waar kunt u klachten en vragen naartoe sturen?

Mocht je nog vragen hebben over dit Privacy Statement en de wijze waarop Delicatezze D'Italia B.V. je gegevens gebruikt, dan kun je een e-mail sturen naar info@delicatezzeditalia.shop. Ook als je een klacht hebt over de manier waarop Delicatezze D'Italia B.V. jouw gegevens verwerkt, kun je een e-mail sturen naar info@delicatezzeditalia.shop. Daarnaast kan je ook altijd contact opnemen met de bevoegde nationale toezichthouder op het gebied van privacybescherming. In Nederland is dit de Autoriteit Persoonsgegevens.


COOKIEBELEID

JURIDISCHE REFERENTIES

In deze informatie bieden we u alle informatie die nodig is om te begrijpen wat cookies zijn en waarvoor ze worden gebruikt, zowel door ons als door externe bedrijven die diensten verlenen via onze pagina's.

In overeenstemming met de bepaling van de Garant voor de bescherming van persoonsgegevens van 8 mei 2014, met daarin "Identificatie van de vereenvoudigde procedures voor de informatie en het verkrijgen van toestemming voor het gebruik van cookies" (Provision Cookies) en in overeenstemming met de algemene vereisten betreffende privacy bekrachtigd door EU-verordening 2016/679 (GDPR), de Verwerkingsverantwoordelijke, is van plan de gebruiker te informeren over het volgende:

ALGEMENE INFORMATIE OVER COOKIES

We leggen uit wat cookies zijn, hoe ze werken en waarvoor ze zijn.

Een cookie is een klein tekstbestand dat sites opslaat op uw computer of mobiele apparaat terwijl u ze bezoekt. Dankzij cookies onthoudt de site uw acties en voorkeuren (bijv. Login, taal, lettergrootte en andere weergave-instellingen), zodat u ze niet opnieuw hoeft in te voeren wanneer u terugkeert naar de site of bladert van de ene pagina naar de andere. Er zijn twee categorieën cookies, zoals geïdentificeerd door de Cookiebepaling: "technische cookies" en "profilering cookies".

De "technische cookies", die nodig zijn voor het goed functioneren van de website, zijn onderverdeeld in "sessie- of navigatiecookies" waarmee de gebruiker bijvoorbeeld kan inloggen op een beveiligd gebied, de "analytische cookies" waarmee u bijvoorbeeld ken anoniem het aantal bezoeken aan uw website en verbeter de browse-ervaring en de "functionaliteitscookies", die bijvoorbeeld de werking van sommige websitediensten zoals het winkelwagentje mogelijk maken. Bovendien kunnen cookies, zoals vereist door de Cookies-maatregel, worden onderverdeeld in "first-party cookies" en "third-party cookies". De eerste worden geproduceerd door de website die u bezoekt, de tweede door websites van derden waarvan de diensten worden aangeboden door de website die u bezoekt.

DOELEINDEN IN VERBAND MET HET GEBRUIK VAN COOKIES

We leggen uit welke cookies naar uw apparaat kunnen worden verzonden, door de pagina's van onze site te bladeren en voor welke doeleinden ze worden gebruikt.

Deze website slaat cookies op zijn apparaat op zodat deze naar behoren kan functioneren. Concreet zijn de opgeslagen cookies als volgt:

Cookies rechtstreeks door ons beheerd

We leggen uit welke cookies direct door ons worden beheerd.

Deze website maakt GEEN gebruik van profileringcookies van de eerste partij: de enige cookies die rechtstreeks door ons worden gegenereerd en beheerd zijn de zogenaamde technische cookies (die alleen en uitsluitend worden gebruikt om de aan het publiek aangeboden diensten correct aan te bieden) en, op een uiterst beperkte manier analytische cookies (die worden gebruikt om het aantal metingen op de verschillende pagina's van de site te tellen en / of voor andere statistische doeleinden).
Ten slotte gebruiken we ook een cookie om de toestemming van de gebruiker voor het gebruik van cookies bij te houden.

Technische cookies

We geven aan welke technische cookies we gebruiken.

  • Functionaliteitscookies

Cookie voor Cookie-informatie: het slaat de acceptatie van de informatie over het gebruik van cookies op, de geldigheid is 1 jaar. First-party cookies.

  • Navigatiecookies

LIJST VAN COOKIES VAN DERDEN

We bieden u een lijst met bedrijven die cookies kunnen verzenden via de pagina's van onze website.

Deze website integreert binnen haar pagina's diensten van derden die hun eigen cookies en / of vergelijkbare technologieën zouden kunnen instellen en gebruiken. Het gebruik van cookies en vergelijkbare technologieën door deze bedrijven wordt beheerst door het privacybeleid van deze bedrijven en niet door deze informatie, aangezien we totaal niets te maken hebben met het beheer van deze tools en met de verwerking van de gegevens die eruit voortvloeien. We bieden hieronder een lijst van externe bedrijven die cookies kunnen genereren tijdens het browsen op onze site en gerelateerde informatie: hoe Google de informatie gebruikt die door apps wordt verstrekt of sites die zijn services https://policies.google.com/technologies/partner-sites of Google Analytics https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=it

DEACTIVEREN VAN COOKIES:

We leggen uit hoe u uw browser kunt configureren om alle cookies of bepaalde soorten cookies (bijvoorbeeld cookies van derden) te accepteren of te weigeren.

Het is belangrijk om te weten dat het weigeren van alle cookies kan voorkomen dat u deze website correct gebruikt. Een deel van de functies vereist in feite cookies om goed te kunnen functioneren en bijgevolg zou elke blokkering van cookies het gebruik ervan onmogelijk maken.

Hieronder vindt u de instructies voor de meest populaire browsers om een ​​gepersonaliseerde configuratie over cookies te maken: